Tom Grobbe van ons waterschap over Tygron Engine


In het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) staat dat gemeenten een verplichte stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) voor wateroverlast moeten uitvoeren. De Tygron Engine is één van de beschikbare instrumenten die daar geschikt voor is. Er loopt op dit moment een pilot met vier gemeenten (Emmen, Almelo, Hengelo en Enschede) waarbij we kijken hoe het werkt, hoe bruikbaar en toepasbaar het is.

Tom Grobbe is een van onze adviseurs watersysteem en al bijna 10 jaar contactpersoon op het gebied van de normering wateroverlast, waarbij model-toesting een belangrijk aspect van het werk is. We vroegen hem naar zijn indruk van Tygron.

Veelbelovend

"De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. In de komende tijd willen we ook gaan verkennen of we deze tool kunnen inzetten voor het uitvoeren van stresstests in het landelijk gebied, of tijdens calamiteiten. Hiervoor zijn enkele medewerkers van het waterschap inmiddels getraind in het gebruik van het instrument. Tygron Engine is een instrument waarmee je in een virtuele 3D omgeving je eigen project bouwt. Het maakt een 3D basismodel van vrij beschikbare 'big data' (voorbeeld Google streetview) en kan vervolgens aangevuld worden met eigen gegevens van bijvoorbeeld het waterschap of de gemeente.

Wat is Tygron nu precies?

Tygron Engine is een instrument, afkomstig uit de gaming industrie. Je maakt in korte tijd een 3D omgeving en daar kun je vervolgens allerlei simulaties op loslaten. Voor ons is dit heel interessant. Vooral op het gebied van bijvoorbeeld hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad) en wateroverlast. Je kunt bijvoorbeeld een flinke hoosbui loslaten op stedelijk gebied en meteen zien wat voor effect het heeft. Dan zie je wat de gevolgen van zo’n bui, welke functies erdoor worden getroffen, en hoeveel schade het met zich mee brengt.


Big Data

Ik was verbaasd hoeveel informatie je uit vrij beschikbare ‘big data’ kan halen. Doordat allerlei verschillende gegevens worden gebruikt, kun je het instrument inzetten voor vrijwel alle ingrepen in de fysieke leefomgeving. Wij gebruiken het voor wateroverlast en hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad) maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar verkeersstromen, geluidshinder, fijnstof, enzovoort. Dit maakt het mogelijk om integrale afwegingen te maken, breder dan alleen het waterdomein.

Effecten van maatregelen meteen zichtbaar

De rekentijden zijn extreem kort. Hierdoor kun je maatregelen ter plekke doorrekenen tijdens interactieve sessies met bewoners. Je zou bijvoorbeeld kunnen inzoomen op de achtertuin van een bewoner en zien wat het effect van een flinke hoosbui is op zijn of haar achtertuin. Daar kun je dan ter plekke een maatregel op loslaten om te zien wat het doet. Als iedereen een regenton krijgt, is het probleem dan opgelost? En wat zijn de kosten? Wegen die kosten op tegen de schade die je ermee voorkomt? En heeft de maatregel misschien ook invloed op de hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad)? Daarmee maak je het heel tastbaar. Dat is de kracht van dit soort instrumenten. Het is niet meer nodig om achteraf nog allerlei berekeningen te maken om een paar weken later met een oplossing te komen."