Afsluiting stuw Archem voor wandelaars


We hebben besloten om de stuw bij Archem in de Regge permanent af te sluiten. De reden hiervoor is dat scheurtjes in de bouwkundige constructie de afgelopen tijd groter zijn geworden en we eventuele risico’s voor het publiek willen uitsluiten.

Wandelaars die in de omgeving van Den Ham een ommetje maken, gebruikten de stuw tot dusverre om de Regge over te steken. En fietsers stoppen er wel eens om op de stuw uit te kijken over de Regge. Dit is nu niet langer mogelijk. We hebben meetapparatuur op de stuw geplaatst om de situatie goed te kunnen volgen.

We denken dat de scheurtjes - die al in de constructie zaten - groter zijn geworden door de droogte. Door het lagere peil is er gedurende een langere periode minder tegendruk uit het water op de stuw geweest.

De stuw heeft al een aantal jaren geen functie meer voor het sturen van het peil in de Regge. In 2012 heeft de stuw het begeven onder invloed van grote waterafvoer op de Regge. Sindsdien is er iets verderop een noodstuw geplaatst en is de stuw niet meer als stuw in gebruik. Op dit moment wordt nagedacht over een nieuwe constructie die het peil op de Regge op deze plek kan regelen. We verwachten dat we volgend jaar een plan gereed hebben dat in 2020 kan worden uitgevoerd. We hebben gewacht met het maken van een plan voor de vervanging van de stuw omdat we eerst de effecten van de herinrichting van de Regge benedenstrooms van de stuw wilden afwachten.