Basisschoolleerlingen uit Mariaparochie zaaien voor bloemrijke stroken


Op maandagochtend 8 april hebben schoolkinderen van de basisschool uit Mariaparochie stroken grond bloemrijk ingezaaid op landgoed Robbenhaar langs de Markgraven.

Dit om de biodiversiteit te verbeteren, deze stroken worden straks prachtige bloemrijke stroken waar o.a. vlinders, bijen, patrijzen en fazanten goede foerageerplekken krijgen. Daarnaast dragen deze stroken bij aan een betere waterkwaliteit als buffer langs de watergangen.

Meer lokaties

Deze stroken op landgoed Robbenhaar zijn ingezaaid in samenwerking met vrijwilligers van de natuurverenigingen zoals de vogelwerkgroep Geesteren. Naast Robbenhaar is afgelopen vrijdag ook het bergingsgebied in Hertme, de Biozone van RWZI Ootmarsum, stroken bij de Geesterense molenbeek bloemrijk ingezaaid in samenwerking met schoolkinderen en vrijwilligers verenigingen.

Tevens zijn er in ons beheergebied nog diverse andere plekken die bloemrijk worden ingezaaid o.a. van Haaksbergen tot Vechtpark Hardenberg tot en met Drenthe om de biodiversiteit te stimuleren.