Criterium grondwateronttrekkingsverbod kwetsbare natuur

Gepubliceerd op 24 juni 2019

Tijdens de droogte van 2018 stelden we een verbod in voor het beregenen uit grondwater in specifieke natuurgebieden. Dit was inclusief een zone van 200 meter rondom deze gebieden. Deze natuurgebieden vormen bij elkaar ongeveer 3% van ons beheergebied. Voor 2019 hebben we, met een grens van 250mm neerslagtekort, een criterium vastgesteld voor het ingaan van een dergelijk verbod.

In 2018 stelden we een grondwateronttrekkingsverbod in rondom bepaalde kwetsbare natuurgebieden. We deden dat omdat er een uitzonderlijke droogtesituatie was, met extreem lage grondwaterstanden. Er werd daarnaast binnen afzienbare tijd geen neerslag van betekenis verwacht. Met het verbod wilden we natuurschade beperken en waar mogelijk de hersteltijd van de grondwatervoorraad verkorten.

Criterium

Voor 2019 heeft het dagelijks bestuur van ons waterschap een criterium vastgesteld voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing in aangewezen grondwaterafhankelijke natuurgebieden, inclusief een zone van 200 meter rondom deze gebieden. Bij een neerslagtekort van meer dan 250 mm in ons beheergebied, wordt een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld als de weersvoorspelling, voorgeschiedenis en de toestand van het watersysteem ongunstig zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelgebieden:

  • Voor het gebied ten noorden van de Vecht berekenen we het neerslagtekort op basis van KNMI-station Hoogeveen;
  • Voor het gebied ten zuiden van de Vecht berekenen we het neerslagtekort op basis van KNMI-station Twenthe.

Usselerveen droog