Sluizen Junne & Mariënberg feestelijk geopend

Gepubliceerd op 12 juli 2019

De toon van de scheepshoorn op de boot “Vidrus” (vernoemd naar de vroegere naam van de Vecht) markeert het moment waarop de sluisklep van sluis Mariënberg zich opent voor de boot met aanwezige bestuurders. Het is de symbolische openingshandeling voor de nieuwe sluizen in Junne en Mariënberg. Enkele weken geleden zijn deze nieuwe sluizen al opengegaan voor het publiek. Hiermee is de Vecht na ruim honderd jaar weer bevaarbaar geworden vanaf de Duitse grens tot het Zwarte Water bij Zwolle. Om deze mijlpaal te vieren, vond op donderdagmiddag 11 juli in het bijzijn van betrokken partners en omwonenden een bestuurlijk openingsmoment plaats. Ook werden de vijf Zieleschepen onthuld, die onderdeel zijn van de kunstroute langs de Vecht.

Samenwerking met partners en de omgeving

In het najaar van 2017 vond de starthandeling van de bouw van de twee sluizen plaats. Nu, zo’n 1,5 jaar verder, zijn de betrokken bestuurders weer bijeen om stil te staan bij de opening van de sluizen. Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen, trapt de middag in Hotel Boerderij Restaurant De Gloepe in Diffelen af. In een interview met gedeputeerde Bert Boerman (provincie Overijssel), wethouder Bart Jaspers Faijer (gemeente Ommen), wethouder Alwin te Rietstap (gemeente Hardenberg) en Wim Stegeman (heemraad waterschap Vechtstromen) werd stilgestaan bij de samenwerking rondom de Vecht de bouw van de sluizen en het belang van de sluizen voor de gemeenten Ommen en Hardenberg. “Samenwerking met partners en de omgeving was een belangrijke factor bij het bouwen van de sluizen”, aldus Wim Stegeman. “We zijn trots op de nieuwe sluizen, waarbij ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en bedieningsgemak voor de vaarrecreant voorop staan.”.

Uniek en veilig ontwerp

De groep van zo’n 85 aanwezigen verplaatst zich van De Gloepe naar de sluis in Mariënberg voor de openingshandeling. Na de toon van de scheepshoorn drukken wethouders Alwin te Rietstap en Bart Jaspers Faijer de knop in die de sluiskleppen opent. Projectleider Henk Lansink van waterschap Vechtstromen legt ondertussen aan de aanwezigen uit hoe de sluis werkt en wat er onder en boven water gebeurt. De sluizen hebben namelijk een uniek ontwerp met zogenaamde vlinderkleppen, waardoor vaarrecreanten de sluis zelfstandig en op een veilige manier kunnen bedienen.

Zieleschepen

Als de Vidrus de sluis is gepasseerd, vallen de hekken om die voor de Zieleschepen staan en wordt het kunstwerk – onder toeziend oog van kunstenaar Cornelius Rogge – zichtbaar voor het aanwezige publiek. De vijf Zieleschepen zijn vanuit Lemmer verplaatst naar hun huidige plek bij de sluis in Mariënberg. De Zieleschepen zijn onderdeel van het project Kunstwegen, een ketting van kunstwerken langs de Vecht van Nordhorn tot Zwolle

Ruimte voor de Vecht

De realisatie van de sluizen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel via het programma Ruimte voor de Vecht. In het programma Ruimte voor de Vecht werken dertien partners samen om de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoog water, ontwikkeling en ontsluiting van de natuur in het Vechtdal. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

Varen op de Vecht

De sluizen zijn in het vaarseizoen 7 dagen per week te gebruiken tussen 9.00 en 17.00 uur. Alle informatie over varen op de Vecht is te vinden op onze website: www.vechtstromen.nl/varenopdevecht.