Werken aan de Dinkel in coronatijd


Onze inspanningen voor schoon, voldoende en veilig water gaan door, ook in deze moeilijke tijden, die worden beheerst door het coronavirus. De zuiveringen draaien door, want het afvalwater moet schoon. Maar ook bepaalde werkzaamheden aan beken, sloten en rivieren kunnen niet wachten. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan het prachtige meanderende riviertje de Dinkel in noordoost Twente, vanzelfsprekend binnen de richtlijnen van de RIVM.

Karel Zanderink, gebiedsbeheerder in het zuidelijke deel van ons werkgebied, is hierbij betrokken. “Voor een aantal werkzaamheden moeten we ook tijdens deze crisis het veld in,” zo geeft hij aan. “Die kunnen we niet vanuit huis oplossen. Zo zijn er de afgelopen hoogwater periode op meerdere plekken bomen door afkalving in de Dinkel gezakt of omgevallen. Onlangs hebben we, na overleg met Staatsbosbeheer, landgoed Meuleman en een aantal andere grondeigenaren, besloten om deze bomen te verwijderen.”

Gevaarlijke situaties voorkomen

Als er niet wordt ingegrepen, dan verhinderen deze bomen de doorstroming van het water. Vervolgens zet zich daartegen ook nog drijfvuil vast. “Dat kan allerlei gevaarlijke situaties geven,” zegt Karel, “zeker als we veel regen krijgen. Om dat soort klussen te klaren huren we best groot materieel in, want het zijn soms beste bomen. Het zaagwerk gebeurt door onze eigen mensen.

Hou de RIVM- richtlijnen in acht!

Mocht u onze collega’s in de buitendienst tijdens een wandeling of een fietstocht tegenkomen, houdt dan a.u.b. de voorgeschreven 1,5 meter afstand. Dit in verband de gezondheid van onze collega’s en die van uzelf. Alvast bedankt!