Onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied


Door de aanhoudende droogte en warmte, staat de kwaliteit van het water in vijvers momenteel onder druk, vooral in stedelijk gebied. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden heeft het dagelijks bestuur besloten dat op vrijdag 29 mei 2020 een verbod in werking treedt voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

We zien dat voor onttrekking van oppervlaktewater soms gebruik gemaakt wordt van vijvers binnen stedelijk gebied. Dit gebeurt meestal met grote tankauto’s. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op vissterfte. Vandaar dat we hebben besloten voor de openbare vijvers in stedelijk gebied in ons beheergebied een onttrekkingsverbod in te gaan stellen. Het verbod treedt in werking op vrijdag 29 mei 2020.

Waterkwaliteit

Door de zachte winter en het recente warme weer, is de watertemperatuur in vijvers opgelopen. Omdat warmer water minder zuurstof bevat, is het zuurstofgehalte in die vijvers de afgelopen tijd juist afgenomen. De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen zoals vissen. Als er water uit de vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan uiteindelijk leiden tot vissterfte, blauwalg en botulisme. Met het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied gaan we dit tegen en dragen we bij aan de waterkwaliteit.

Toezicht

De medewerkers van het waterschap zullen streng toezien op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Op onze kaarten-website staat een kaart met daarop de stedelijke gebieden waarbinnen geen water meer uit openbare vijvers onttrokken mag worden.

Ziet u dode vissen? Dan kunt u dit, bij voorkeur telefonisch, melden bij ons. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verspreiding van ziekte te voorkomen.


Meer informatie over de droogte is te vinden op

Vijve Borne

Kaart

De kaart met daarop de stedelijke gebieden waarbinnen geen water meer uit openbare vijvers onttrokken mag worden.

Ziet u dode vissen?

Meld dit bij voorkeur telefonisch via 088 220 3333. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verspreiding van ziekte te voorkomen.