Onttrekkingsverbod vijvers in stedelijk gebied gaat in


Het eerder deze week aangekondigde onttrekkingsverbod van water uit openbare vijvers in stedelijk gebied is per vandaag, vrijdag 29 mei 2020, ingegaan. Het verbod geldt tot een nader te bepalen tijdstip.

Door de aanhoudende droogte en warmte, staat de kwaliteit van het water in vijvers onder druk, vooral in stedelijk gebied. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden is er nu een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

We zien dat voor onttrekking van oppervlaktewater soms gebruik gemaakt wordt van vijvers binnen stedelijk gebied. Dit gebeurt meestal met grote tankauto’s. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op vissterfte.

Toezicht

De medewerkers van het waterschap zullen streng toezien op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden.

Ziet u dode vissen of vogels?

Meld u dit dan bij ons, bij voorkeur telefonisch via 088-220 3333. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verspreiding van ziekte te voorkomen.


Meer informatie over het onttrekkingsverbod

Vijve Borne

Kaart

De kaart met daarop de stedelijke gebieden waarbinnen geen water meer uit openbare vijvers onttrokken mag worden.