Droogte update 24 juli

Gepubliceerd op 24 juli 2020

De komende dagen blijft het wisselvallig en is het koel voor de tijd van het jaar. Daarna wordt het droger en warmer. Met de huidige weersverwachting zal het neerslagtekort in ons gebied wat verder oplopen en is het nog steeds een stuk droger dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Om daar verandering in te brengen hebben we meer regen nodig.

Drie soorten droogte

Vechtstromen hanteert in de communicatie 3 soorten droogte. De eerste is de meteorologische droogte. Er is wat dat betreft de afgelopen dagen voldoende regen gevallen in ons gebied. De tweede soort droogte is die van de bodem. Op dit moment is de bovenste laag van de aarde redelijk vochtig en de natuur ziet er over het algemeen groen uit.
De derde soort droogte is de hydrologische droogte. We hebben het dan voornamelijk over de grondwaterstanden. Het grondwaterniveau is momenteel stabiel en we verwachten dat dit de aankomende periode zo blijft. Wel blijft er behoefte aan regen, zodat de grondwaterstanden verder kunnen stijgen naar de gemiddelde waardes voor deze tijd van het jaar.

Neerslagtekort

Vanaf 21 juli gerekend is er in de afgelopen 30 dagen op het weerstation Twenthe 56 mm regen gevallen. Dat is wat minder dan het gemiddelde van 72 mm. Op 21 juli was het neerslagtekort daar 194 mm. Die waarde ligt iets onder de lijn van 5% droogte jaren in de grafiek. In dezelfde periode is er op weerstation Hoogeveen 78 mm regen gevallen. Het gemiddelde ligt daar op 80 mm. Op 21 juli was het neerslagtekort daar 156 mm. Het neerslagtekort zit daar nu onder de lijn van 5% droogste jaren. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. Het neerslagtekort is een gevolg van weinig regen in combinatie met verdamping door wind en veel zonne-uren. Ook de natuur verdampt in het groeiproces natuurlijk een grote hoeveelheid water. Op een zonnige dag met droge wind kan er wel 5 mm water verdampen, dat is 5 liter per vierkante meter. Voor ons gebied wil dit zeggen dat er op een mooie zomerse dag meer dan 100.000 liter water per seconde verdampt.

Oppervlaktewater

In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren houden we de peilen op zomerpeil of iets daarboven. Het gaat hierbij om ongeveer 40% van ons gebied. De streefpeilen zijn daar momenteel nog steeds goed vast te houden en de verwachting is dat dit de komende weken zo zal blijven. De aanvoer komt via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

In de overige 60% van ons gebied kunnen we geen water aanvoeren, maar zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Ook hier staan de peilen op zomerpeil of daarboven en is er extra aandacht voor het vasthouden van water. Op de hoge zandgronden staan verschillende waterlopen droog.
Vanuit de beregeningsregeling, geldt in ons gebied automatisch een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater als de benedenstroomse stuw niet meer overloopt. Een deel van onze stuwen is uitgerust met telemetrie. We kunnen dan op afstand zien of ze wel of niet overlopen. Onze telemetrie laat zien dat er in het gebied waar we geen water aan kunnen voeren minder stuwen overlopen dan vorige week.

Grondwater

Door de regen van de afgelopen periode is het grondwaterpeil over het algemeen weer redelijk gestegen tot net onder het gemiddelde. We hopen wel dat er nog wat meer neerslag gaat vallen, zodat het peil zich verder kan herstellen. Zeker op de hoge zandgronden is dat welkom.

Waterkwaliteit

We hebben een uitzonderlijk zachte winter gehad met daarna een lange warme periode. De watertemperatuur is daardoor op veel plaatsen snel opgelopen, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg. Omdat de waterkwaliteit van stedelijke vijvers momenteel sterk onder druk staat, hebben we op 29 mei een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren.
In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we juist zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd zodat hij geen dieren kan opjagen.