Geen botulisme in visvijver Hulsbeek in Oldenzaal


Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er geen botulisme aanwezig was in de Chris Achterbos visvijver in de Hulsbeek bij Oldenzaal.

In het dode dier, dat onderzocht is, zijn geen sporen van de schadelijke bacterie aangetroffen. Het is daardoor niet bekend wat de oorzaak is geweest van de dode dieren in de visvijver. Het water van deze visvijver staat niet in verbinding met de zwemvijvers die ernaast liggen.

Mocht u een kadaver aantreffen, raak deze dan niet aan en waarschuw het waterschap via 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). Ziet u zieke of verzwakte dieren? Dan kunt u bellen met Dierenambulance Twente West, 06 – 2454 7030.

Schoon en gezond water is belangrijk

Op veel plaatsen in ons gebied wordt het hele jaar door de waterkwaliteit gemeten. Dat doen we om te weten of het water gezond is, maar we krijgen zo ook informatie over het lozen van allerlei stoffen en die niet in het water thuishoren. De zwemwaterkwaliteit meten we alleen op de 46 officiële zwemwaterlocaties in ons gebied. We testen op blauwalg, bacteriologische waardes, de hoeveelheid zuurstof, de zuurgraad, de temperatuur en ook het doorzicht.

De zwemwaterkwaliteit bij de meeste officiële zwemwaterlocaties is dik in orde. Als dat niet zo is, dan kun je dat vinden op de informatieborden ter plaatse, de Zwemwater app of op de site www.zwemwater.nl. Daar vind je ook de meest recente metingen per zwemwaterlocatie.

Zwem op aangewezen zwemwaterlocaties. We raden mensen af om te gaan zwemmen in ander water, zoals beken en kanalen. Je zult maar de pech hebben dat er in de buurt net een lozing van het een of ander is geweest. Maar we kunnen niet verhinderen dat ’s zomers op sommige plaatsen de watertemperatuur oploopt, soms tot boven de 20 graden. Warm water bevat minder zuurstof. Als er dan ook nog veel voedingsstoffen en in het water zitten, zijn dit goede omstandigheden voor het ontstaan van blauwalg of botulisme. Ook kunnen honden ziek worden als ze zwemmen in water van verminderde kwaliteit. Die kunnen de ziekte van Weil krijgen. Het is daarom belangrijk om ze in te enten tegen de ziekte van Weil als je ze laat zwemmen in beken of kanalen.

Berichtgeving 13 augustus

In de Chris Achterbos visvijver, in het Hulsbeek bij Oldenzaal is vermoedelijk sprake van botulisme. Het water van deze visvijver staat niet in verbinding met de zwemvijvers die ernaast liggen. In de visvijver zijn dode vissen en dode eenden aangetroffen. We adviseren om niet het water in te gaan of te gaan vissen. Laat ook uw huisdieren niet in contact komen met dit water.

Een kadaver van een dode eend is opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. We verwachten hier medio volgende week de uitslag van.

Mocht u een kadaver aantreffen, raak deze dan niet aan en waarschuw het waterschap via 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). Ziet u zieke of verzwakte dieren? Dan kunt u bellen met Dierenambulance Twente West, 06 – 2454 7030.

Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die voornamelijk in de zomer voorkomt bij watervogels en vissen. Het is een bacterie die het goed doet bij watertemperaturen tussen de 20 en 25 graden zoals in bijvoorbeeld ondiep, stilstaand water. Als het gif in het water zit, krijgen dieren dit binnen bij het zoeken naar eten. Dieren raken verlamd, kunnen doodgaan en worden zo zelf weer een besmettingsbron. Er zijn verschillende typen botulisme (A t/m G). De mens is vooral gevoelig voor de typen A, B, E en F. Honden zijn voornamelijk gevoelig voor type C. Meer informatie over botulisme.

Schoon en gezond water is belangrijk

Op veel plaatsen in ons gebied wordt het hele jaar door de waterkwaliteit gemeten. Dat doen we om te weten of het water gezond is, maar we krijgen zo ook informatie over het lozen van allerlei stoffen en die niet in het water thuishoren. De zwemwaterkwaliteit meten we alleen op de 46 officiële zwemwaterlocaties in ons gebied. We testen op blauwalg, bacteriologische waardes, de hoeveelheid zuurstof, de zuurgraad, de temperatuur en ook het doorzicht.

De zwemwaterkwaliteit bij de meeste officiële zwemwaterlocaties is dik in orde. Als dat niet zo is, dan kun je dat vinden op de informatieborden ter plaatse, de Zwemwater app of op de site www.zwemwater.nl. Daar vind je ook de meest recente metingen per zwemwaterlocatie.

Zwem op aangewezen zwemwaterlocaties. We raden mensen af om te gaan zwemmen in ander water, zoals beken en kanalen. Je zult maar de pech hebben dat er in de buurt net een lozing van het een of ander is geweest. Maar we kunnen niet verhinderen dat ’s zomers op sommige plaatsen de watertemperatuur oploopt, soms tot boven de 20 graden. Warm water bevat minder zuurstof. Als er dan ook nog veel voedingsstoffen en in het water zitten, zijn dit goede omstandigheden voor het ontstaan van blauwalg of botulisme. Ook kunnen honden ziek worden als ze zwemmen in water van verminderde kwaliteit. Die kunnen de ziekte van Weil krijgen. Het is daarom belangrijk om ze in te enten tegen de ziekte van Weil als je ze laat zwemmen in beken of kanalen.