Baggeren op verschillende locaties in Almelo

Gepubliceerd op 30 november 2020

In de komende weken baggeren we enkele wateren in Almelo. Zo dragen we bij aan veilig, voldoende en schoon water. We baggeren in:

  1. De vijver aan De Roodmus (Windmolenbroek)
  2. Twee vijvers aan de Beethovenlaan
  3. Een deel van de Hollandergraven ter hoogte van de spoorlijn
  4. Kanaal Almelo-Nordhorn ter hoogte van het Banisgemaal

Planning

Vanaf 30 november start de aannemer met de werkzaamheden bij De Roodmus. Daarvoor wordt de vijver afgevist en de vis wordt in overleg met de hengelsportfederatie en visvereniging overgeplaatst en later weer teruggezet. De bagger wordt met een schuifboot naar de kant geschoven en vervolgens ingeladen en afgevoerd. Deze werkwijze wordt ook op de locaties 2 en 3 toegepast. De locaties volgen elkaar op en duren ca. 6 weken per locatie. Voor het Kanaal Almelo-Nordhorn wordt er waarschijnlijk met behulp van een cutterzuiger gebaggerd. Dit gebeurt vanaf begin januari 2021. Als de weeromstandigheden het toelaten zijn eind februari alle werkzaamheden klaar.

We proberen de overlast in de wijk en omgeving tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, slootjes en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een slootje of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.