Schaatskoorts

Gepubliceerd op 8 februari 2021

Na de sneeuw komt de vrieskou. Onbewolkte nachten en een temperatuur die lange tijd onder het vriespunt blijft: het recept voor schaatskoorts in Nederland en ons werkgebied in Twente, het Vechtdal en zuidoost Drenthe.

Of er uiteindelijk ook echt kan worden geschaatst is natuurlijk afhankelijk van het weer, maar wij helpen een handje waar het kan. Als het vriest, zetten wij ons in voor een goede ijsvloer op onze rivieren, beken, sloten en andere wateren.

Op dit moment is de stroming in het water op veel plekken nog te hoog. Dat komt mede door het hoge water in de afgelopen weken. We kunnen veel gemalen voorlopig niet uitzetten, omdat het voor wateroverlast zou kunnen zorgen.

Onze bijdrage voor een mooie ijsvloer

Hoe minder stroming, hoe sneller het ijs groeit. Dat doen we als volgt:

  • In vooral het Vechtdal en zuidoost Drenthe hebben we veel gemalen in onze wateren. Een gemaal pompt water van een lager naar een hoger gelegen gebied. Het zorgt daarmee dat het water in een gebied komt of blijft zodat we droge voeten houden. Gemalen die laag gelegen gebieden droog houden, kunnen niet altijd uit. Maar als het kan, dan doen we dat.
  • Met een stuw regelen we de waterstand in bijvoorbeeld rivieren en beken. De waterstanden houden we zo veel mogelijk stabiel door onze stuwen op een vast stand te zetten. Zo creëren we zo min mogelijk stroming en schommelingen in de waterstand.

Veilig schaatsen

Ligt er een ijsvloer en bindt u de schaatsen onder? Als u gaat schaatsen op beken en sloten van Vechtstromen bent u verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Neem geen risico’s. Schaats alleen op wateren die door ijsverenigingen zijn gecontroleerd. Schaats niet in de buurt van rioolwaterzuiveringen, stuwen, sluizen en gemalen. Want ijs groeit langzamer in de buurt van technische installaties en ook stromend water belemmert ijsgroei. Op die plekken stroomt het water waardoor het ijs niet goed groeit en niet dik is.