Mestlozing in Kloosterbeek bij Albergen

Gepubliceerd op 9 maart 2021

Delen van de Kloosterbeek, de Morsdijkwatergang en het Kanaal Almelo-Nordhorn zijn vervuild geraakt door een mestlozing. Een deel van de lozing is afgedamd en wordt weggehaald. Een ander deel is weggestroomd naar het kanaal. Om milieuschade te beperken verdunnen we het kanaalwater met water uit de Dinkel. We monitoren de zaak en nader onderzoek volgt.

Bij een agrarisch bedrijf nabij de Kloosterbeek in de buurt van Albergen heeft een lozing plaatsgevonden van mest. Het waterschap is vanmorgen om circa 7:45 uur gealarmeerd over deze calamiteit door de ondernemer. Doordat een mestscheidingsinstallatie niet goed heeft gefunctioneerd is er een nog onbekende hoeveelheid dunne mest in de Kloosterbeek terechtgekomen. Waterschap en gemeente gaan de zaak nog nader onderzoeken.

Een deel van de mest is ingedamd, maar een deel is weggestroomd via de Morsdijkwatergang naar het Kanaal Almelo-Nordhorn. De ingedamde mest, die vermengd is met oppervlakte water, wordt opgezogen en daarna uitgereden over het land. Tevens wordt de beekbodem uitgebaggerd om vaste bezonken mestdelen te verwijderen. Om de milieuschade van de mest die in het Kanaal Almelo-Nordhorn terecht is gekomen zo klein mogelijk te houden, laten we extra water in het kanaal vanuit de Dinkel. Dit verse water verdunt de meststoffen in het kanaalwater.

Als gevolg van de mestlozing is het zuurstofgehalte in de Kloosterbeek en de Mosdijkwatergang over een traject van circa 2 kilometer aanzienlijk gedaald. We blijven de waterkwaliteit van de watergangen monitoren en adviseren om even geen honden te laten drinken uit de genoemde watergangen. Ook raden we het af om uw hond nu in dit water te laten zwemmen.