Wereld Waterdag: Vechtstromen haalt en brengt kennis over de grenzen

Gepubliceerd op 22 maart 2021

Op 22 maart is Wereld Waterdag. Overal in de wereld is aandacht voor water, want droogte en wateroverlast is niet alleen een probleem in ons werkgebied. Over de hele wereld kampen mensen en landen met problemen op het gebied van water. Dit is één van de redenen waarom wij samenwerken met andere landen. Dat doen we met twee ministeries, met kennisinstellingen zoals de UTwente en met het Nederlandse bedrijfsleven.

Eswatini en Vietnam

Eswatini, vroeger Swaziland, ligt in zuidelijk Afrika. Een aantal jaren geleden had de hele regio te lijden onder een grote en langdurige droogte. Water aanvoeren, zoals dat in Drenthe en delen van Twente kan, is niet mogelijk. Bovendien willen Zuid Afrika en Mozambique ook een deel van het water dat via Eswatini stroomt. Hoe pak je dit aan, hoe verdeel je het water dat er wel is en maak je maximaal gebruik van water voor gewassen? Dat zijn niet alleen daar actuele vragen maar ook hier in Drenthe en Overijssel. In Vietnam werkt Vechtstromen samen met de overheid die te kampen heeft met bodemdaling. In de Mekong Delta zorgt de snelle daling van de bodem voor veel wateroverlast en mogelijk overstromingen. Wat hieraan gedaan kan worden en hoe je deze verschillende problemen oplost, dat willen we van elkaar leren.

Blue Deal

In het Nederlandse Blue Deal programma werken alle waterschappen samen met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Watermanagement zodat 20 miljoen mensen in 40 watergebieden in 2030 schoon, veilig en voldoende water hebben. Vechtstromen werkt binnen de Blue Deal samen met Eswatini en Vietnam. Naast overheden, haakt het Nederlandse bedrijfsleven aan zoals Royal HaskoningDHV, HydroLogic en Royal Eijkelkamp. En als derde pijler van de gouden driehoek zijn kennisinstellingen zoals UTwente en Saxion Hogeschool betrokken.

Zo delen we eeuwenlange ervaring van waterschappen in Nederland met andere landen, waar we tegelijkertijd kennis en kunde ophalen om zelf toe te passen in onze eigen polders, rivieren en beekdalen. Voor veilig, schoon en voldoende water voor mens, plant en dier wereldwijd.