Verkoeling zoeken? Pas op voor blauwalgen


Het is prachtig en warm weer, aanleiding om een lekkere duik te nemen! Maar doe dat dan in officieel aangewezen zwemwater en niet in natuurplassen of ander stilstaand oppervlakte water. Laat ook uw huisdier niet het stilstaande water in gaan. In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen snel blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn). Op een aantal plekken in ons gebied is de afgelopen weken reeds blauwalg geconstateerd of een vermoeden van blauwalg. Met de komende warme dagen zijn de omstandigheden voor het groeien van blauwalgen gunstig.

Verkoeling zoeken? Pas op voor blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn)

Het is prachtig en warm weer, aanleiding om een lekkere duik te nemen! Maar doe dat dan in officieel aangewezen zwemwater en niet in natuurplassen of ander stilstaand oppervlakte water. Laat ook uw huisdier niet het stilstaande water in gaan. In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen snel blauwalgen. Op een aantal plekken in ons gebied is de afgelopen weken reeds blauwalg geconstateerd of een vermoeden van blauwalg. Met de komende warme dagen zijn de omstandigheden voor het groeien van blauwalgen gunstig.

Zwemwater

Wij controleren van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 45 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in ons gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit en andere informatie over de zwemwaterlocaties staat vermeld in de zwemwater app en op www.zwemwater.nl. De meeste locaties controleren we negen keer per seizoen. De locaties waar de kwaliteit minder scoren doen we driemaal extra. Als er aanleiding toe is kunnen we beslissen extra monsters te nemen voor bijvoorbeeld een blauwalg analyse of zwemmersjeuk (aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet die zich vermenigvuldigd in zoetwaterslakken).'' Bovendien is er bij warm weer verhoogd risico op botulisme.

Op officiële zwemwaterlocaties staan informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld is dat op die borden te zien.

Wat is blauwalg en wat is het gevaar?

Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. In water dat stilstaat of niet snel stroomt komen blauwalgen voor. Met hun blauwgroene pigment kunnen ze erg goed licht opvangen waardoor ze snel groeien. Als de temperatuur van het water hoog wordt, overheersen ze andere soorten algen en kunnen ze een drijflaag vormen. Als mensen het water binnen krijgen, kan het maag- en darmklachten veroorzaken. Contact met het water kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Ook kunnen mensen pijn in hun hoofd, oren en ogen krijgen en sloom worden. Daarnaast komen duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp voor. Ook huisdieren die water met blauwalgen binnenkrijgen kunnen ziek worden.

Het waterschap plaatst geen waarschuwingsborden bij aanwezigheid van blauwalg. Dit om schijnveiligheid te voorkomen op plekken waar (nog) geen borden zouden staan.

Neem waarschuwingen over blauwalg serieus. Vermijd contact met het besmette water en zorg dat uw huisdieren er niet mee in aanraking komen. Bent u toch in aanraking met het water gekomen? Was uw handen en/of neem een douche.