Update neerslagtekort en waterstand 17 september

Gepubliceerd op 17 september 2022

De buien van de afgelopen week hebben gezorgd voor een verlichting in de ergste droogte voor grasland en ondiep gewortelde planten. Om het neerslagtekort echt het hoofd te kunnen bieden en met een gemiddelde (grond)waterstand te kunnen starten in het voorjaar, is in de herfst en winter echter nog veel neerslag nodig.

Daar waar we in ons gebied volledig afhankelijk zijn van regenwater, is het nog steeds erg droog, juist op deze plekken is in de afgelopen week minder regen gevallen dan in de rest van ons gebied. De waterstanden in de Rijn en IJssel zijn nu op het niveau dat we voldoende water in kunnen laten om aan de watervraag in het Twentekanalensysteem via de IJssel te voldoen. In het deel van ons beheergebied dat vanuit het IJsselmeer wordt gevoed, via de Verlengde Hoogeveense Vaart, zijn in de hele periode geen problemen geweest. Verdere maatregelen in ons gebied zijn dan ook niet aan de orde.

Wijzigingen hierin en de actuele informatie over het neerslagtekort en droogte blijven we voorlopig communiceren via onze website en social media.

Neerslagtekort

Het landelijk neerslagtekort is gedaald en is nu iets onder het droogtejaar 2018. Op weerstation Twenthe meten we nu een neerslagtekort van 334 mm. Dat tekort zal naar verwachting de aankomende 10 dagen met 15 mm afnemen. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 207 mm nu ruim onder de lokale 5% droogste jaren, maar wel ruim boven het langjarige gemiddelde. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied blijven de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil om zo veel mogelijk neerslag die nu valt vast te houden. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse.

Het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied per 27 juni blijft voorlopig gehandhaafd, daarnaast geldt het hele jaar de beregeningsregeling. Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert er in dat deel van de watergang niet mag worden onttrokken. Dit geldt voor het overgrote deel van het gebied waar we geen water kunnen aanvoeren.

Beregening tomaten en aardappelen in sommige gebieden verboden om bruinrot

Om bruinrot te voorkomen, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor bepaalde gebieden een verbod afgekondigd op het gebruik van oppervlaktewater bij de teelt van tomaten, consumptie- en zetmeelaardappelen. Voor pootaardappelen geldt zelfs een landelijk verbod.

Zie de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor alle informatie over dit verbod. Verbod gebruik oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten | Plantenziekten en plagen | NVWA

Grondwaterstanden

De meeste grondwaterstanden in ons gebied bevinden zich op dit moment nog ruim onder het gemiddelde. Met de buien en weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting iets stijgen. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen. Dit heeft tijd nodig en we hopen dan ook dat er de aankomende maanden voldoende neerslag valt om dit te bewerkstelligen.

Het grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht in Twente en delen van Salland blijft van kracht. Dit verbod geldt voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur.

Waterkwaliteit

De regen geeft ook wat verlichting voor de waterkwaliteitsproblemen, zoals zuurstoftekort, blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Ook lagere temperaturen zijn goed voor de waterkwaliteit, omdat kouder water meer zuurstof kan bevatten.

Wanneer er echter veel neerslag in korte tijd valt, dan heeft dit een negatief effect op de kwaliteit. Daardoor spoelt namelijk vuil van de straat de vijver en beken in en bestaat er een kans dat er riool overstorten plaatsvinden. Dit zorgt er voor dat het zuurstofgehalte in het water snel zakt en vissen hier last van krijgen of vissterfte ontstaat.

Ziet u happende of dode vissen, meld het ons, dan kunnen wij kijken of het mogelijk is het zuurstofgehalte ter plekke te verbeteren of waar mogelijk de sportvisserij inschakelen om vissen te verplaatsen.


Meer informatie over de droogte

Waterkwaliteit

Wanneer de kwaliteit van water door neerslagtekort en warmte achteruit gaat is er grote kans op vissterfte door zuurstoftekort, groei van blauwalg en botulisme.