23 november vergadering algemeen bestuur

Gepubliceerd op 17 november 2022

Op woensdag 23 november 19.30 uur vergadert ons algemeen bestuur. De vergadering wordt gehouden in de Vechtzaal te Almelo, daarnaast kunt u deze volgen via een livestream.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen

Er zal onder meer gesproken worden over de bestuurlijke voortgangsrapportage 2022 en programmabegroting 2023-2026, en de verruiming van de vermogensnorm kwijtschelding met € 2000 .

Daarnaast staan onder andere de volgende punten op de agenda:

  1. Belastingverordeningen 2023
  2. Voortgangsrapportage 2 PRAUT, september 2022
  3. Aanwijzen plaats van vestiging centraal stembureau
  4. Voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Vechtzaal van ons kantoor te Almelo. Daarnaast kunt u deze vergadering volgen via onze livestream, algemeen bestuur 23 november 2022. Daar vindt u ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.

Gast van het waterschapsbestuur

Voor belangstellenden wordt van 18.45 – 19.15 uur een programma Gast van het waterschapsbestuur georganiseerd.

U ontvangt een korte toelichting op het waterschap, het bestuur en de agenda van deze vergadering.

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 november door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl