Bodemdaling omgeving Emmen


Gemeente Emmen, provincie Drenthe en Vechtstromen onderzoeken bodemdaling omgeving Emmen

Tientallen inwoners uit Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica hebben kenbaar gemaakt last te hebben van bodemdaling rondom hun woning. Enexis en de gemeente Emmen hebben als eerste stap gekeken of de veiligheid van de bewoners gegarandeerd is. Als vervolgstap doen de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling en de relatie met schades aan woningen in het betreffende gebied.

Waterbeheer en de droogte van de afgelopen jaren zijn mogelijke oorzaken van de bodemdaling. Als waterbeheerder zijn we betrokken bij het onderzoek, geven we tekst en uitleg over het door ons gevoerde beheer en leveren we een financiële bijdrage aan het onderzoek. Na de zomer wordt bekend welk onderzoeksbureau het onderzoek gaat uitvoeren. Tijdens het onderzoek wordt nauw contact gehouden over het proces met de klankbordgroep en andere belanghebbenden. In het voorjaar van 2021 wordt het eindrapport gepresenteerd.


Meer informatie en contact

Op de site van de gemeente Emmen vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen en contactinformatie.