Opening sluizen Vecht vooralsnog uitgesteld tot 1 mei

Gepubliceerd op 23 maart 2020

Vanwege het hoge water van de afgelopen weken, hebben we de voorbereidende werkzaamheden aan de sluizen in de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens niet kunnen uitvoeren. Dat betekent dat de opening van de sluizen wordt uitgesteld. De sluizen in de Vecht gaan een maand later dan gepland open en zijn vooralsnog vanaf 1 mei te bedienen. Het vaarseizoen start wel op 1 april, dat wil zeggen dat het vanaf die datum toegestaan is om te varen op de Vecht.

Voorbereidende werkzaamheden

In de afgelopen periode hebben we door het vele regenwater dat gevallen is te maken gehad met hoog water op de Vecht. Hierdoor kwam een aantal sluizen langdurig onder water te staan en konden wij niet starten met de voorbereidende werkzaamheden om de sluizen in de Vecht (Junne, Mariënberg, Hardenberg en De Haandrik) klaar te maken voor komend vaarseizoen. Nu het water in de Vecht weer zakt, kunnen we beginnen met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het droogzetten en reinigen van de sluiskolken, het uitvoeren van inspecties en technische onderhoudswerkzaamheden en het testen van de systemen.

Varen op de Vecht

Het vaarseizoen op de Vecht loopt van 1 april tot 1 november. De sluizen in de Vecht zijn na openstelling tot 1 november geopend tussen 9 uur en 17 uur. Alle informatie over varen op de Vecht in het gebied van waterschap Vechtstromen (tussen Ommen en de Duitse grens) vindt u op www.vechtstromen.nl/varenopdevecht.

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Werkzaamheden van het waterschap vinden momenteel doorgang voor zover dit mogelijk is met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit gebeurt in overleg met de betreffende externe partijen. Dat wil zeggen dat werknemers met milde klachten thuisblijven, dat er hygiënemaatregelen in acht worden genomen en dat er anderhalf meter afstand wordt gehouden van elkaar tijdens het werken. Graag doen we ook een oproep aan alle vaarrecreanten om rekening te houden met de RIVM-maatregelen.