Aanvraag uitstel van betalen voor ondernemers en zzp’ers voor lokale belastingen

Gepubliceerd op 23 maart 2020

De coronamaatregelen hebben grote financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers. De opdrachtgevers / deelnemers van GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn), waaronder waterschap Vechtstromen, bieden daarom ondersteuning op het gebied van het betalen van de lokale belastingen

  • Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020;
  • Als de belastingaanslag in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit proces ook. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen;
  • Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting worden pas in september 2020 verstuurd.

Uitstel van betalen aanvragen

GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) heft en int de belastingen voor verschillende gemeenten en waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen. U kunt uitstel van betaling aanvragen bij GBLT tot 31 augustus 2020. Dit doet u via de website van GBLT: gblt.nl.


Aanvragen kan via GBLT

Carroussel tuinbouw kassen