Coronavirus aangetroffen in rioolwater

Gepubliceerd op 26 maart 2020

Bij onderzoeken van STOWA (stichting onderzoek waterschappen) en KWR is het COVID-19 virus in zeer geringe concentratie in rioolwater aangetroffen. Dit komt doordat het virus via ontlasting van sommige coronapatiënten in het riool terechtkomt. Medewerkers van rwzi (rioolwaterzuivering)’s in Nederland, ook onze collega’s bij Vechtstromen, hanteren strenge hygiënevoorschriften en zijn goed beschermd.

Wat doen waterschappen om hun medewerkers in de afvalwaterzuivering te beschermen?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de reguliere beschermingsmaatregelen voor medewerkers van rioolwaterzuiveringsinstallaties ook werken om hen tegen het coronavirus te beschermen. Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming.

Virus is niet terug te zien in gezuiverd afvalwater

Het coronavirus is vooralsnog niet terug te zien in het gezuiverde water dat een zuiveringsinstallatie (RWZI (rioolwaterzuivering)) verlaat. Het virus overleeft niet goed in water en het RIVM ziet vooralsnog geen verhoogd risico. Het is, net als altijd, verboden om in de buurt van die lozingspunten te gaan zwemmen of om op een andere manier contact met het water op die plek te hebben. STOWA (stichting onderzoek waterschappen), het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland, doet een lopend onderzoek naar afvalwater in relatie tot COVID-19 en plaatst hierover regelmatig updates op hun website.