Digitale besluitvorming door algemeen bestuur Vechtstromen


Onze inspanningen voor schoon, voldoende en veilig water gaan door, ook in deze bijzondere en onwerkelijke tijd. De zuiveringen maken het afvalwater schoon en werkzaamheden aan beken, sloten en rivieren gaan door. Maar ook bepaalde bestuursbesluiten kunnen niet wachten. Daarom vergadert ons algemeen bestuur voor het eerst digitaal op woensdag 22 april van 19:30 tot 21:00 uur via het online videoplatform ZOOM.

Onderwerpen

Dankzij de spoedwet Digitale Besluitvorming kan ons algemeen bestuur geldige, digitale besluiten nemen zonder fysiek bijeen te komen.

Voor deze eerste, digitale vergadering, zijn er vier agendapunten:

  1. Kredietaanvraag Energiefabriek
  2. Communicatievisie
  3. Geactualiseerde begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling (Gr) Het Waterschapshuis en voorgestelde wijziging Gr Het Waterschapshuis
  4. Procedure vaststellen concept Regionale Energiestrategieën”

Live volgen

Deze openbare vergadering is op afstand toegankelijk via een livestream. Zo blijft inspraak mogelijk. Dus wilt u deze vergadering live volgen op woensdag 22 april van 19:30 tot 21:00 uur via ZOOM? Stuur dan een mail naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl en u ontvangt een link met codes voor het digitaal bijwonen van deze vergadering.

Spoedwet Digitale Besluitvorming

De spoedwet Digitale Besluitvorming maakt tijdelijk digitale besluitvorming door algemeen besturen van waterschappen mogelijk vanwege coronamaatregelen. Dankzij deze wet kan ons algemeen bestuur geldige, digitale besluiten nemen onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten alle bestuursleden afzonderlijk toegang hebben tot de digitale vergadering. Hun identiteit moet zichtbaar én hoorbaar zijn vast te stellen wanneer zij hun stem uitbrengen.

Meer weten?

Voor meer informatie of ondersteuning bij het live volgen van deze vergadering kunt u contact opnemen met Ada Wullink (T 088 220 33 80), Ruby Horst (T 088 220 33 31) of één van hun collega’s via mail: bestuursondersteuning@vechtstromen.nl.


Digitaal bijwonen vergadering

U vindt de vergaderstukken en instructie voor toegang tot ZOOM op de vergaderingen pagina.