Samen Klimaatadaptatie versnellen


Klimaatverandering heeft een groot effect op onze leefomgeving. Straten die blank staan, rivieren die vaker buiten hun oevers treden, en hevige buien die het verkeer ontregelen en schade toebrengen aan onze huizen en de landbouw. Met name gemeenten en waterschappen werken hard aan het voorkomen van deze schade en ongemakken door onze omgeving hierop aan te passen. Omdat niemand dit probleem in z’n eentje kan oplossen, is betere kennisdeling en samenwerking iets waar hard aan wordt gewerkt.

Wij werken sinds vorig jaar samen met de Twentse stedenband (Enschede, Hengelo, Almelo), partners in de IJsselvechtdelta en de provincie Overijssel om klimaatadaptatie te stimuleren. Dit doen zij samen in een ‘Living Lab’: een onderzoeksomgeving waarbinnen de partners een tal van vragen proberen te beantwoorden: ‘hoe zorgen we dat plannen voor klimaatadaptatie betaalbaar zijn?’, ‘welke technische innovaties kunnen we inzetten?’ en ‘op welke nieuwe manieren kunnen we draagvlak creëren?’. Ook werken ze aan het vernieuwen van klimaatmaatregelen, proberen ze de implementatie van deze maatregelen te versnellen, leggen ze verbinding tussen mogelijke (nieuwe) partners en faciliteren ze het delen van kennis.

Eén van de actielijnen die tussen nu en de zomer wordt opgepakt, is de ontwikkeling van een leerlijn die cross-overs tussen beleidsvelden bij betrokken overheden zal stimuleren. Het doel is om de integrale aanpak van klimaatproblematiek in steden te versterken; samen weten en kunnen we tenslotte meer. Het ontwikkelen van deze leerlijn zal worden uitgevoerd door de Saxion Hogeschool.

Wij werken waar het gaat om de KlimaatActieve Stad (KAS) al regelmatig samen met Saxion Hogeschool, die met zijn lectoraat ‘Duurzame Leefomgeving’ en onderzoeksprogramma ‘Toekomstbestendige Stad’ een waardevolle regionale kennispartner is. Bij de ontwikkeling van deze leerlijn brengt Saxion zowel zijn inhoudelijke als onderwijskundige kennis in.

De leerlijn zal na de zomer starten voor geïnteresseerden vanuit gemeenten, waterschappen en provincie. We houden u op de hoogte over de voortgang en aanmeldingsmogelijkheden.