Drukte van belang op RWZI Dedemsvaart


Op 9 april is er een pilot gestart op de RWZI in Dedemsvaart. In korte tijd wordt daar het volledige onderhoud van een jaar uitgevoerd. Normaliter worden deze servicewerkzaamheden door het jaar heen gedaan. Met de gecombineerde aanpak hopen we het onderhoud efficiënter uit te voeren.  Het tweede deel van de pilot vindt na de zomer op de RWZI in Oldenzaal plaats. Als de pilot succesvol is zal de werkwijze misschien ook bij grotere zuiveringen worden ingevoerd.

We hebben verspreid over ons gebied veel installaties die onderhoud vragen. De serviceplanning daarvan is vaak gebaseerd op het jaaronderhoud van de afzonderlijke technische onderdelen. Techniek en Onderhoud voert dan ook het hele jaar onderhoudswerkzaamheden uit aan een RWZI, zowel werktuigbouwkundig, elektrotechnisch als civieltechnisch. In een pilot willen we kijken of het voordelen heeft om al dit onderhoud gelijktijdig uit te voeren in een korte periode. De gedachte is dat dit efficiënter is.

“De coördinatie van de werkzaamheden neemt wel wat tijd in beslag,” aldus beheerder Marc Bosman. “Maar ik ben er blij mee, want nu ben ik maar een beperkte periode in het jaar druk met het onderhoud.” Ook op andere vlakken worden er voordelen verwacht. Werkvoorbereider Barry Zwiers vindt bijvoorbeeld de brede beschikbaarheid van een kraan heel handig. “Als de werkzaamheden gespreid door het jaar plaatsvinden moet elke keer de kraan geregeld worden en nu is hij voor iedereen beschikbaar.”

Bij dit alles worden de ARBO omstandigheden goed in de gaten gehouden. “Wanneer er op een RWZI plots meer dan 20 mensen werken in een situatie die nieuw is, dan moet de veiligheid goed gewaarborgd worden,” geeft Wout Nijmeijer aan. Er is dan ook een inschrijflijst aanwezig voor de mensen op het terrein en ook moet iedereen die werkzaamheden verricht een werkvergunning ondertekenen met veiligheidsinformatie. Zelfs aan het sanitair en de schaftruimte is gedacht, want de zuivering in Dedemsvaart is niet berekend op het gelijktijdige bezoek van zoveel mensen.

Verwachting is dat de werkzaamheden binnen 2 weken zijn afgerond. Binnen de pilot wordt vervolgens in september ook nog het jaaronderhoud bij de RWZI Oldenzaal uitgevoerd. Hierbij zullen de ervaringen uit Dedemsvaart worden meegenomen. Uiteindelijk moet de evaluatie uitwijzen of deze andere werkwijze een verbetering van het geplande onderhoud oplevert.


dede

Zeldzame drukte op de RWZI in Dedemsvaart. Meer dan 20 medewerkers van aannemers en waterschap zijn binnen een pilot een week lang druk met groot onderhoud.

dedem

De kraan biedt belangrijke ondersteuning bij de servicewerkzaamheden.