Droogte en hoosbuien slaan weer toe


Terwijl de zomer officieel nog moet beginnen is er al sprake tropische omstandigheden. April was uitzonderlijk warm en ook mei gaat de boeken in als een zeer warme maand. Op dit moment gaan er flinke hoosbuien over ons gebied. Het aankomend weekend wordt het wat koeler, waarna de temperaturen echter weer flink oplopen.

Door de hoge temperaturen verdampt er veel water, wat droogte tot gevolg kan hebben. De maat voor droogte wordt uitgedrukt in het neerslagtekort. Dit is het verschil tussen verdamping en de hoeveelheid regen in de periode 1 april tot en met 30 september. Als er meer regen valt dan dat er verdampt is er sprake van een neerslagoverschot. Als er meer water verdampt dan dat er aan regen valt, dan hebben we een neerslagtekort.

Op dit moment hebben we in ons beheergebied een neerslagtekort en de modellen laten zien dat dit tekort de aankomende dagen verder zal toenemen. Met name op de zandgronden zien we het gebrek aan water in de bodem het eerst ontstaan. In andere delen hebben we meer mogelijkheden om water in te laten vanuit het Twentekanaal en de Drentse kanalen.

Het warme weer zorgt overigens niet alleen voor droogte, maar soms ook voor lokaal heftige buien met juist tijdelijke wateroverlast. In beide situaties kan er zuurstoftekort ontstaan in het water, met als gevolg naar lucht happende of zelfs dode vissen. Als u dit ziet, meld het dan direct.


Glanerbrug 31 mei 2

Hoosbuien in Glanerbrug geven wateroverlast.

Gemaal droogte

Aanpassen gemalen om water langer vast te houden om droogte te voorkomen.