Update: grote brand in Nieuw-Dordrecht geblust


De grote brand die vorige week woedde in Nieuw Dordrecht bij BNB Recycle in Nieuw-Dordrecht is geblust. Inmiddels is begonnen met de afvoer van het licht verontreinigde bluswater naar de rioolwaterzuivering in Emmen, waar het wordt gezuiverd.

Het vrijgekomen bluswater is tijdens het blussen opgevangen in de naast het terrein gelegen Oosterwijk. Het bluswater was vanuit deze waterloop vervolgens weer beschikbaar voor de brandweer om mee te blussen. En doordat we tijdelijke dammen in de Oosterwijk hebben geplaatst, is verspreiding van het licht verontreinigde bluswater voorkomen.

Update 2 augustus

De brand die sinds gisteren woedt bij BNB Recycle is nog niet geblust. We zijn erop gericht de brandweer te voorzien van voldoende bluswater en op het tegengaan van verspreiding van het vrijkomende, verontreinigde bluswater. Inmiddels zijn grote hoeveelheden bluswater aangevoerd. In de directe omgeving van de brand hebben we dammen in de Oosterwijk (een nabijgelegen watergang) geplaatst om het vrijkomende bluswater op te vangen. Dit vrijgekomen bluswater is hierdoor weer beschikbaar voor de brandweer als bluswater. Met de dammen wordt ook voorkomen dat het verontreinigde bluswater zich verspreidt. Een deel van het vrijgekomen bluswater is getransporteerd naar de rioolwaterzuivering in Emmen. Op dit moment hoeft er geen water afgevoerd te worden naar de rioolwaterzuivering omdat het vrijgekomen bluswater opnieuw wordt gebruikt als bluswater.

Zie voor meer informatie over de brand de website van de gemeente Emmen.