Algen kleuren water rood in deel Oosterwijk


Een deel van de Oosterwijk, een waterloop in Nieuw-Dordrecht, kleurt rood door algengroei. Het gaat om het deel dat ligt ten zuidoosten van het terrein waar vorige week een grote brand heeft gewoed. Sinds de brand is in dit deel van de Oosterwijk sprake van stilstaand water. Dit zorgt in combinatie met de hoge temperaturen voor ideale omstandigheden voor algengroei.

Vermijd contact met het water

Algen kunnen giftige stoffen produceren. Vermijd daarom contact met het water en laat ook uw huisdieren niet in het water.

Bluswater geen oorzaak van algengroei

De oorzaak van de algengroei heeft geen relatie met het bluswater. Wel met de brand. De inlaat van water in dit deel van de Oosterwijk is vanwege de brand namelijk dichtgezet en de verderop gelegen duiker afgedamd. Dit voorkwam dat het bluswater, dat licht verontreinigd is, zich kon vermengen met dit water. Gevolg is wel dat er op dit moment geen stroming meer is in dit deel van de Oosterwijk. Dit, in combinatie met de hoge temperaturen, heeft geleid tot een situatie die ideaal is voor algen om zich te vermeerderen.

Op dit moment wordt het bluswater dat is opgevangen in het naastgelegen deel van de Oosterwijk, getransporteerd naar de rioolwaterzuivering in Emmen waar het wordt gezuiverd. Op het moment dat al het bluswater is afgevoerd, kunnen de tijdelijke dammen worden weggehaald. Het water met de algen stroomt dan weer. Dit zorgt er in combinatie met de lagere temperaturen voor dat de rode drijflaag zal verdwijnen. We verwachten dat over enkele dagen de tijdelijke dammen weg kunnen worden gehaald.