Einde langdurende warmte in zicht, kans op hoosbuien


Er lijkt een einde te komen aan de langdurende warmte. Door de aanhoudende droogte staan veel bomen en struiken al in de 'herfststand' en laten al veel blad vallen. Bomen en struiken doen dit voornamelijk om in deze periode van droogte te overleven. Hierdoor zien we dan ook al veel blad liggen.

Blad in afvoergoten

De Twentse gemeenten nemen maatregelen om overlast bij hoosbuien zoveel mogelijk te voorkomen: de goten worden regelmatig geveegd en de straatkolken worden nu periodiek geleegd. Los van de genoemde maatregelen is het niet ondenkbaar dat we te maken krijgen met zware hoosbuien, waarbij het kan zijn dat veel blad mee spoelt naar de afvoergoten. Voor de gemeenten is het onmogelijk in het hele gebied gelijktijdig alle goten en kolken vrij te houden van blad dat door de droogte is gevallen.

Wil jij een handje helpen?

Kijk in je woonomgeving of de putten langs de stoep en op de straat vrij zijn van blad, takjes en ander vuil. Dit kun je eenvoudig met een hark of bezem verwijderen. Hierdoor kan bij regen het water vrij weglopen in het riool en blijft de overlast beperkt. Check ook dakgoten op blad en verwijder dit om regen zo snel mogelijk af te kunnen voeren. Daarnaast adviseren we je om na te denken over het klimaatbestendig inrichten van je leefomgeving, bijvoorbeeld de tuin. Denk aan het verwijderen van verharding, het gebruik maken van een regenton of het afkoppelen van de regenpijpen. Zo kun je een leefomgeving creëren die goed om kan gaan met de weersextremen van de toekomst.

De kans dat bij een zeer zware hoosbui de capaciteit van het riool niet toereikend is, blijft natuurlijk bestaan. Daardoor kunnen de riooloverstorten in werking treden, waardoor het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater afneemt en vissterfte op kan treden. Zie je dode vissen? Neem dan direct contact op met ons via 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Zuinig met water

De hoeveelheid regen die verwacht wordt biedt helaas geen oplossing om het watertekort voldoende aan te vullen. We verzoeken iedereen om nog steeds zuinig met water om te gaan. Dat geldt zowel voor drinkwater als oppervlakte- en grondwater.


Hoe beperk ik de overlast van hoosbuien?

Alle informatie over de droogte