Situatie in Nieuw Dordrecht na brand weer normaal


Vorige week woedde een grote brand in Nieuw Dordrecht. Het vrijgekomen bluswater is tijdens het blussen opgevangen in de naast het terrein gelegen Oosterwijk.

Met tijdelijke dammen in deze waterloop hebben we verspreiding van het licht verontreinigde bluswater voorkomen. Inmiddels is al het bluswater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Emmen, waar het is gezuiverd. De tijdelijke dammen konden we vervolgens laten weghalen en dit betekent dat er weer sprake is van een normale situatie. Ook de rode drijflaag die in een deel van de Oosterwijk was ontstaan door algengroei is verdwenen.


rode_algen_in_deel_van_de_oisterwijk

Rode algen in een deel van de Oosterwijk. Inmiddels is de drijflaag verdwenen.