Onttrekkingsverboden blijven van kracht


Het neerslagtekort in ons gebied ligt momenteel tussen de 270 en 300 mm in het zuiden en 210 en 270 mm in het noorden. Normaal is dat tussen de 60 en de 90 mm in deze tijd van het jaar.

De regen die de afgelopen periode is gevallen, was bij lange na niet genoeg om het tekort aan grond- en oppervlaktewater in ons gebied aan te vullen. Verder is de aanvoer van de Rijn nog steeds extreem laag. Ook dit is van belang, omdat uit deze rivier het water vandaan komt dat we via IJssel en Twentekanaal nog steeds aanvoeren om het zuidelijk deel van ons gebied waar mogelijk van water te voorzien.

De watertemperatuur is de afgelopen week wel verder afgenomen. Kouder water bevat meer zuurstof en is minder vatbaar voor blauwalg en botulisme. Dit is gunstig, maar door het grote tekort aan (vers) water is de kwaliteit van veel oppervlaktewater toch nog steeds matig. Er blijft dan ook een verhoogd risico op vissterfte, botulisme en blauwalg.

Als gevolg van deze stand van zaken blijven de huidige onttrekkingsverboden in ons gebied van kracht.