Dode vissen in afwateringskanaal Coevorden


Op dinsdag 9 oktober hebben we enkele tientallen dode vissen aangetroffen in het afwateringskanaal, nabij de Drentse stuw. De oorzaak van de vissterfte is een te laag zuurstofgehalte in het water. Dode vissen halen we uit het water en we plaatsen beluchters om het zuurstofgehalte omhoog te brengen. Het afwateringskanaal ligt tussen Coevorden en de Vecht.

Het lage zuurstofgehalte wordt veroorzaakt door een combinatie van twee factoren. Het water in het deel van het afwateringskanaal vlak voor de Drentse stuw is voor een groot deel afkomstig van de vlakbij gelegen rioolwaterzuivering in Coevorden en dit gezuiverde rioolwater heeft een te laag zuurstofgehalte. Dit water vermengt zich bovendien nauwelijks met ander, zuurstofrijk water, doordat het nog steeds droog is.

Het te lage zuurstofgehalte van het gezuiverde rioolwater houdt verband met onderhoudswerkzaamheden die recent zijn verricht aan een van de zogenoemde ‘beluchtingstanks’ op deze rioolwaterzuivering. De beluchtingstanks die nog in bedrijf waren, blijken onvoldoende in staat te zijn geweest om het gewenste zuurstofniveau te bereiken, ondanks de inzet van extra beluchting. Inmiddels is de beluchtingstank waaraan onderhoud is verricht weer in bedrijf, maar het duurt naar verwachting nog enkele dagen voordat deze weer optimaal kan functioneren. Tot die tijd gaan we de hoeveelheid te verwerken rioolwater op deze zuivering verminderen door het op een van onze andere rioolwaterzuiveringen te verwerken. Daarnaast gaan we nog meer extra beluchting toepassen.


Vissen Coevorden

Medewerkers ruimen dode vissen.

Happende Vissen Coevorden

Happende vissen in het Afwateringskanaal te Coevorden.