Geen vissterfte meer in Afwateringskanaal


Er is geen sprake meer van vissterfte in het Afwateringskanaal. Onze inspanningen om het te lage zuurstofgehalte van het gezuiverde rioolwater op onze zuivering in Coevorden en in het Afwateringskanaal omhoog te brengen, hebben effect gehad.

Afwateringskanaal weer voldoende zuurstof

Sinds dinsdagmiddag hebben we doorgewerkt om het zuurstofgehalte in het Afwateringskanaal weer omhoog te brengen en zo verdere vissterfte tegen te gaan. Vanuit de Verlengde Hoogeveensevaart en kanaal Almelo - De Haandrik hebben we extra water aangevoerd dat zuurstofrijk is. Ook hebben we twee grote beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte in het water verder te verhogen. De dode vissen hebben we opgeruimd.

Zuiveringsproces verbetert zich gestaag

Op de zuivering is ook extra belucht en verder hebben we de hoeveelheid te verwerken afvalwater met ongeveer dertig procent verminderd. Dit doen we door dit deel van het te zuiveren water met tankauto’s naar onze zuivering in Emmen te rijden om het daar te zuiveren in plaats van in Coevorden. Door deze maatregelen verbetert het zuiveringsproces in Coevorden zich gestaag. Het zuurstofgehalte van het gezuiverde water dat op het Afwateringskanaal komt, is inmiddels weer voldoende hoog voor de vissen zodat er geen sprake meer is van vissterfte.

Vervolgmaatregelen

De komende dagen houden we de situatie op de zuivering en in het Afwateringskanaal nauwlettend in de gaten. Via het kanaal Almelo – de Haandrik blijven we zuurstofrijk water aanvoeren. De beluchters in het Afwateringskanaal blijven aanstaan totdat het zuurstofpeil zich verder heeft genormaliseerd. Wanneer het niet meer nodig is, zetten we de beluchters uit. Wel laten we de beluchters daarna nog enige tijd in het water liggen voor het geval het zuurstofpeil toch nog mocht gaan zakken. Ook de beluchters op de rioolwaterzuivering blijven in bedrijf zodat het zuiveringsproces zich verder kan herstellen.