Nu ook wateraanvoer uit IJsselmeer onder druk


Door de lage waterstanden en de stevige oostenwind staat de wateraanvoer uit het IJsselmeer voor Drenthe, het Vechtdal en West Twente onder druk. Ook aanvoer uit het Twentekanaal is door de lage stand van de IJssel maar beperkt mogelijk. Wel voeren we op dit moment water aan uit de Vecht om het waterpeil in Zuidoost Drenthe op niveau te houden. Een unieke situatie die in de herfst nog nooit eerder is voorgekomen.

Mogelijk verder zakkende (grond)waterpeilen

Het is herfst. Toch voeren we in Zuidoost Drenthe, Vechtdal en Twente (42% van ons werkgebied) via gemalen en stuwen nog altijd water aan vanuit het IJsselmeer en het Twentekanaal. We doen dit vanwege de lage grondwaterstanden en om er voor te zorgen dat de waterkwaliteit op peil blijft. De wateraanvoer naar deze gebieden staat nu echter onder druk. Door de stevige oostenwind wordt het water in het IJsselmeer naar het westen geduwd. Hierdoor ontstaat de unieke situatie dat het IJsselmeer juist water gaat ‘wegtrekken’ uit ons gebied. Om dit tegen te gaan heeft Rijkswaterstaat de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis gesloten. Er kan daardoor echter geen water meer worden aangevoerd vanuit het IJsselmeer, bijvoorbeeld naar de Hoogeveense Vaart en de Drentse Hoofdvaart in ons werkgebied.

Extra water uit de Vecht

We voeren ook water aan vanuit het Twentekanaal. Door de lage stand van de IJssel is dat op dit moment echter maar beperkt mogelijk. In Zuidoost Drenthe voeren we extra water aan uit de Vecht via het Stieltjeskanaal naar de Verlengde Hoogeveense Vaart. We zijn in voortdurend in overleg met ons buurwaterschap Drents Overijsselse Delta en andere partners, maar we kunnen niet inschatten hoe lang de geschetste situatie zal duren. Wij monitoren ondertussen de waterstanden in ons gebied en houden de situatie nauwlettend in de gaten.