Waterschap Vechtstromen ‘omarmt’ de drol


We zijn gestart met de campagne #waarblijftmijndrol. Het is een bewustwordingscampagne voor ons werk op de zuiveringen. Ooit hebben we op de Hulsbeekdag in Oldenzaal een spandoek opgehangen met de slogan “waar blijft mij drol”. Dit zorgde voor leuke gesprekken over ons werk op de zuivering.

Vervolgens hebben we dit uitgebouwd en er ook de website waarblijftmijndrol.nl aan gekoppeld die nu online is. Je vindt daar allerlei leuke weetjes en feiten en er is ook een actie waarbij mensen een jaar lang gratis toiletpapier kunnen winnen van The Good Roll. Daarnaast is ook een aantal auto’s van Vechtstromen inmiddels van de opvallende slogan voorzien.

Open dagen

Vechtstromen beheert in totaal 23 zuiveringen in Twente en Drenthe.
Op de Sumpel in Almelo wordt op zaterdag 16 februari een open dag gehouden, van 12.00 tot 16.00 uur, met waterproefjes en ander vertier. En met uitleg van Harold de Boer en zijn collega’s.

Zaterdag 9 maart is er een open dag op de zuivering in Coevorden. Ook daar is het van 12.00 tot 16.00.