Grensregio’s Nederland-Duitsland bestrijden samen overlast door extreem weer


Stefan Kuks heeft vanmiddag namens waterschap Vechtstromen zijn handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst Waterrobuuste Steden. In dit internationale project worden de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte binnen het stedelijk gebied bestreden. In samenwerking met vier steden in Oost-Nederland en West-Duitsland en het waterschap Rijn en Ijssel worden 12 projecten uitgevoerd. In het werkgebied van Vechtstromen werkt het waterschap samen met de gemeente Hengelo waar de Elsbeek meer ruimte krijgt.

Door klimaatverandering krijgen de steden in Oost-Nederland en West-Münsterland vaker te maken met extreme neerslag, hitte en droogte. De effecten daarvan –bijvoorbeeld wateroverlast, watertekorten, slechte waterkwaliteit en hittestress- laten zich ook nadrukkelijker voelen. Tegelijk trekken water- en wateroverlast zich niets aan van landsgrenzen. Door samen te werken en van elkaars sterke punten te leren verwachten de Duitse en Nederlandse steden en waterschappen meer en betere resultaten te boeken in het ‘waterrobuust’ maken van stedelijk gebied.

12 deelprojecten

In de periode 2019-2021 worden 12 samenwerkingsprojecten opgezet en uitgevoerd. Alle projecten maken deel uit van een breder plan van de betreffende stad of waterschap. De projecten focussen op 3 zaken:

  1. Overlast voorkomen: het ruimtelijk aanpassen van alle watergangen in en om de stad;
  2. Overlast beperken: overige aanpassingen aan de fysieke ruimte in de stad;
  3. Overlast bestrijden: effectief optreden bij extreme neerslag en droogte.

Elsbeek Hengelo

De Elsbeek in het centrum van Hengelo wordt weer bovengronds gehaald. Dit als maatregel tegen wateroverlast en ter verbetering van de waterkwaliteit. Want op dit moment is er op die plek veel wateroverlast bij regen. Door de Elsbeek weer de ruimte te geven is de verwachting de stad in de toekomst bestand te maken tegen meer neerslag. Daarnaast wordt ook het verhard oppervlak langs de Elsbeek losgekoppeld van de riolering. Het gaat hierbij zowel het dak van de woningcorporatie, een parkeerplaats als om daken van aangrenzende woningen. Waterschap Vechtstromen werkt hierbij samen met de omliggende bewoners, woningbouwcorporatie Welbions, de gemeente Hengelo en de Duitse steden Bocholt en Münster. Ook een middelbare school uit het naburige ‘schooleiland’ wordt bij dit project betrokken.


INTERREG

Log waterrobuuste steden

Het project Waterrobuuste Steden is mogelijk dankzij INTERREG, een subsidieprogramma van de EU. www.deutschland-nederland.eu.