Nummering kandidatenlijst voor waterschapsverkiezingen Vechtstromen bekend


Op 4 februari hebben de partijen die mee willen doen aan de verkiezingen van het algemeen bestuur van Vechtstromen hun kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken ingeleverd. Op 8 februari heeft het centraal stembureau van het waterschap besloten over de kandidatenlijsten.

Hiermee is bepaald welke personen voor welke partij op welke plek op de kieslijst staan, zie hiervoor de bijlage. Bij Vechtstromen doen 9 partijen mee aan de verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur. Ook is nu bekend in welke volgorde partijen op het stemformulier komen te staan.

Op de volgende partijen kan op 20 maart worden gestemd:

1. CDA
2. Water Natuurlijk
3. AWP niet politiek wel deskundig
4. VVD
5. ChristenUnie
6. OUDERENPARTIJ
7. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
8. De lijst van H. Capelle
9. 50PLUS


Ter inzagelegging kandidaatstelling

Het proces-verbaal van de zitting van 8 februari ligt tijdens kantooruren ter inzage bij het centraal stembureau op het waterschapshuis, Kooikersweg 1, te Almelo. U kunt het proces-verbaal met de kandidaatstelling ook hier inzien.