Verkozen partijen willen breed gedragen bestuursakkoord


Partijen die zijn verkozen in het algemeen bestuur van Vechtstromen willen tot een breed gedragen bestuursakkoord komen. Dit blijkt uit gesprekken die informateur Bart Krol vorige week heeft gevoerd met alle partijen. Dit op verzoek van Water Natuurlijk dat als grootste partij het voortouw heeft in het formatieproces. De komende tijd zal de informateur met alle partijen verdiepende gesprekken voeren die zijn gericht op de totstandkoming van een bestuursakkoord, om van daaruit tot de vorming van een coalitie en dagelijks bestuur te komen.

In de gesprekken die de informateur heeft gevoerd met alle partijen, is gesproken over de duiding van de verkiezingsuitslag, de belangrijkste inhoudelijke punten van de verschillende partijen, de gewenste bestuurlijke werkwijze en de samenstelling van een nieuw dagelijks bestuur.

Groener waterschap

Alle partijen zien in de fors hogere opkomst een groter mandaat dat gepaard gaat met een grotere verantwoordelijkheid om tot herkenbaar beleid te komen. De winst van Water Natuurlijk wordt gezien als een stem voor een groener waterschap en voor balans en verbinding tussen stad, platteland, natuur- en agrarisch gebied. De vraag of met het huidige beleid van Vechtstromen voldoende vergroening wordt bereikt of dat meer ambitie nodig is, komt in de verdiepende gesprekken aan de orde.

Vervolg

Informateur Bart Krol gaat verdiepende gesprekken voeren met alle partijen met als insteek te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord waarover het algemeen bestuur van Vechtstromen op 24 april kan besluiten. De vorming van een coalitie en een nieuw dagelijks bestuur komt hierna aan de orde. Partijen willen dat de te vormen coalitie kan steunen op een ruime meerderheid en dat in ieder geval Water Natuurlijk daarin is vertegenwoordigd. Het bestuursakkoord zal in de maanden na de vaststelling ervan onder aanvoering van een nieuw dagelijks bestuur verder worden uitgewerkt in een bestuursprogramma voor de komende vier jaar.


Bart Krol

Informateur Bart Krol