Vechtstromen werkt samen in Mineral Valley Twente


Namens Vechtstromen heeft dagelijks bestuurslid Ria Broeze op 24 april samen met de andere partners in Mineral Valley Twente een samenwerkingsovereenkomst getekend. Mineral Valley Twente is een samenwerking tussen diverse partijen om slimme oplossingen te zoeken voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en om het mestoverschot om te zetten in grondstoffen.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de wijze van samenwerking, beoogde resultaten, programmering, organisatie en financiering. Ook gaan we deelnemen aan proeftuinen.

In Mineral Valley bundelen Twentse partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen in Mineral Valley Twente hun krachten. Met als ambitie dat Twente in 2030 toonaangevend is op het gebied van bodemoptimalisering en mestverwerking. Dit past uitstekend in de kringloopvisie waar Nederland naartoe gaat werken.

Vechtstromen neemt deel aan de samenwerking omdat een bodem met veel organische stof, een goede structuur en veel leven, beter water vasthoudt. In Twente is geen natuurlijke aanvoer van water, en dan is goede sponswerking van de bodem cruciaal. Daarnaast zie we mogelijkheden om bermmaaisel te gebruiken als grondverbeteraar.

Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst is te vinden op de website van Mineral Valley.