Voorjaar relatief droog begonnen


Na de droge zomer van vorig jaar is ook 2019 relatief droog begonnen. Maart heeft qua regen veel goed gemaakt, maar in april en mei was er extreem weinig neerslag. We zijn dan ook druk bezig met het sparen van water en we roepen iedereen op om mee te doen. Om het water dat er valt nog beter vast te houden, maaien we in bepaalde gebieden selectief.

We kwamen wat neerslag betreft met een achterstand de winter uit. Maart was vervolgens relatief nat, met meer dan 105 millimeter neerslag, terwijl 65 normaal is. April en mei waren daarentegen droge maanden, met zo’n 45 millimeter waar het eigenlijk 110 had moeten zijn. Al met al hebben we op het moment in ons gebied gemiddeld een neerslagtekort van circa 110 millimeter.

Hoge zandgronden

In grote delen van Twente en bepaalde delen van Drenthe, kunnen we geen water aanvoeren. Hier zijn we afhankelijk van neerslag, die we zo lang mogelijk proberen vast te houden in het gebied. Het grondwater staat daar enkele decimeters lager dan normaal in deze tijd van het jaar en er vallen al sloten en beken droog. De huidige droogte kan een verminderende beschikbaarheid van water voor de agrarische sector en natuur betekenen. Een situatie die we normaal pas midden in de zomer zien.

Lage grondwaterstanden: sommige Twentse beken maaien we niet

Om het water dat er valt nog beter in het gebied vast te houden, gaat Vechtstromen bodems en/of taluds minder of anders maaien in de periode van 1 juni tot en met 15 juli. De begroeiing zorgt er voor dat neerslag daar minder snel wegstroomt. Beken en sloten waar risico bestaat op wateroverlast bij veel neerslag, worden wel gemaaid.

Slim omgaan met water

Wij roepen iedereen op om te helpen bij het sparen en besparen van water. Boeren, terrein beherende organisaties en andere grondeigenaren kunnen helpen door kavelsloten en perceelsloten die niet in beheer van het waterschap zijn dicht te zetten. Ook burgers kunnen hun steentje bijdragen door een regenton te gebruiken en minder tegels in de tuin te hebben en meer groen.


Fig. 1 Huidig regionaal potentieel neerslagtekort (jaar 2019 versus 1976)