Lage grondwaterstanden: waterschap maait sommige Twentse beken niet


De grondwaterstanden in de hogere delen van Twente zijn na de droge zomer in 2018 onvoldoende aangevuld en door de huidige droge periode zakken de waterpeilen in de beken snel. Daarom gaan we bodems en/of taluds minder of anders maaien in de periode van 1 juni tot en met 15 juli.

Door meer begroeiing wordt de waterafvoer, na neerslag, verminderd en houden we het water langer vast in het gebied. Het risico op wateroverlast bij hoosbuien en veel neerslag is in deze Twentse sloten beperkt. Op plaatsen waar de risico’s op wateroverlast aanwezig zijn, maait het waterschap gewoon volgens de maaiplanning.


Meer informatie over