Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur bekend


Het nieuwe dagelijks bestuur van Vechtstromen is op 22 mei geïnstalleerd. Inmiddels zijn er gedetailleerde afspraken gemaakt over de verdeling van de bestuurlijke portefeuilles.

De portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen als volgt:

  • Stefan Kuks: Voorzitter algemeen- en dagelijks bestuur, strategie, innovatie, besturen en organiseren, integriteit, crisisbeheersing, representatie en communicatie.
  • Nettie Aarnink: voldoende water, waterkwaliteit, Natura2000 en internationale samenwerking.
  • Wim Stegeman: beheer en onderhoud watersysteem, waterveiligheid, ecologie en biodiversiteit en financiën.
  • Hans van Agteren: klimaat (ruimtelijke adaptatie en mitigatie), waterbewustzijn, omgevingswet, assetmanagement, digitale transformatie, vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  • Erik Lievers: beheer en onderhoud waterketen, medicijnresten/microverontreiniging, energietransitie, circulaire economie en Europa.

Meer informatie over het dagelijks bestuur en de gedetailleerde portefeuilleverdeling vindt u op www.vechtstromen.nl/bestuur.