Erik Lievers: een prachtige portefeuille…


Op 22 mei is ons nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd nadat we volgend op de waterschapsverkiezingen al een nieuw algemeen bestuur hadden gekregen. En daarmee is een nieuwe bestuursperiode aangebroken met een nieuw bestuursakkoord. Het nieuwe dagelijks bestuur wordt gevormd door Stefan Kuks (watergraaf), Nettie Aarnink, Hans van Agteren, Erik Lievers en Wim Stegeman (db-leden). De komende tijd stellen zij zich met korte online interviews aan u voor. Deze keer:

Erik Lievers

54 jaar en voormalig wethouder in Hengelo, gedeputeerde in Overijssel en regiodirecteur van de Kamer van Koophandel. Tot aan zijn benoeming tot dagelijks bestuurslid was hij werkzaam als senior-consultant bij een adviesbureau. Namens de fractie bedrijven maakt hij onderdeel uit van het dagelijks bestuur. “Met een prachtige portefeuille”, zegt hij lachend. Onderwerpen zoals waterketen en afvalwaterzuivering, duurzaamheid, circulaire economie, zichtbaarheid in Brussel en de Euregio (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Nordhorn) staan nu wekelijks op zijn agenda. “Met de meeste onderwerpen heb ik al gedurende mijn hele carrière met veel enthousiasme gewerkt”.

Lievers is onder de indruk van het waterschap. “Ondanks dat ik de waterschappen goed kende, ben telkens weer verbaasd over de diversiteit van taken. En overal waar ik kom, zie ik betrokken medewerkers met passie voor het vak. Prachtig om te zien. Het valt mij ook op dat veel mensen die ik spreek positief zijn over het waterschap. Maar wat het waterschap precies doet? Ik moet nog heel vaak uitleggen dat wij onder andere al het vieze water van 825.000 mensen in 23 gemeenten schoon maken en weer terug geven aan de natuur. En dat is nog maar één taak, zeg ik dan”.

Daar ligt dan een belangrijke opdracht de komende bestuursperiode? “Zeker, naast mijn bestuurlijke verantwoordelijkheden voor het zuiveren van afvalwater wil ik werken aan meer verbinding tussen bijvoorbeeld het bedrijfsleven en het waterschap. Die brug is voor mij snel te maken en in het bedrijfsleven zit veel innovatieve kracht dat van waarde kan zijn voor ons werk. Ook een actievere lobby in Brussel is in het belang van Vechtstromen”, vult hij aan. “Veel wetten en richtlijnen, ook waar het gaat om water, worden in Brussel bedacht en gemaakt. Als je dat vroegtijdig weet dan kun je daarop anticiperen, maar ook nog invloed uitoefenen op de inhoud ervan. Als gedeputeerde kwam ik regelmatig in Brussel, ken er de mensen en weet hoe het spel daar gespeeld wordt. Dat leverde de nodige successen op, daarmee ga ik dan ook graag door voor ons waterschap. Van het feit dat ik acht jaar in Duitsland heb gewoond en de Duitse taal en cultuur goed ken, heb ik zeker profijt bij mijn inzet voor het waterschap in Euregio-verband”.

Lievers heeft ontzettend veel zin in de komende periode. “Ik ga aan de slag met prachtige onderwerpen die relevant zijn voor alle inwoners en bedrijven in dit gebied. Onderwerpen die we vaak alleen met inwoners, gemeenten, bedrijven, provincies en andere organisaties van de grond kunnen krijgen. Ik wil daar graag een belangrijke steen aan bijdragen”.