Update droogte

Gepubliceerd op 28 juni 2019

(28-6-2019)

Het is erg droog in ons gebied. De hoge temperaturen en het gebrek aan neerslag van de aankomende week zullen daar nog een steentje aan bijdragen. Met name op de plaatsen waar we geen water aan kunnen voeren, zoals op de hogere zandgronden begint dit zorgelijk te worden. We maken ons overigens niet alleen zorgen over het tekort aan water, maar ook over de kwaliteit van het water.

De aankomende week zullen we in grote delen van ons gebied interen op onze voorraad water. In het bijzonder op plaatsen waar we geen water uit IJsselmeer of IJssel kunnen aanvoeren. De temperatuur is dit weekend erg hoog. Er verdampt daardoor 5 tot 6 mm water per dag. Na het weekend wordt de temperatuur wat lager en loopt de verdamping terug tot 2 tot 4 mm per dag. Omdat er de komende week weinig tot geen neerslag wordt verwacht, wordt het water dat verdampt niet aangevuld. Dit leidt tot een verdere toename van het neerslagtekort in de komende week.

Waterkwaliteit

Ook over de kwaliteit van het water maken we ons zorgen. Het hele jaar door meten we op diverse plaatsen de waterkwaliteit. Vooral in de zomer staat de kwaliteit van het water in vijvers, sloten en beken onder druk. De watertemperatuur stijgt, met als gevolg minder zuurstof in het water en goede omstandigheden voor blauwalg en botulisme. Hierdoor kan er sterfte van vissen en vogels optreden.

Zwemwaterkwaliteit

De officieel aangewezen zwemwaterlocaties worden door ons apart gecontroleerd. Wanneer de kwaliteit daar niet voldoet, is er namelijk kans op gezondheidsklachten door bijvoorbeeld blauwalg, botulisme of de E-colibacterie. We raden het dan ook af om te zwemmen in water dat niet is aangewezen als officiële zwemwaterlocatie. De officiële zwemwaterlocaties zijn te vinden op www.zwemwater.nl of de speciale zwemwaterapp.

Slim omgaan met water

Het is nu droog, maar het gaat ook weer een keer regenen. Het is belangrijk om die neerslag dan op te vangen en te bewaren. Wij doen dat door stuwen hoog te zetten en zoveel mogelijk water vast te houden in ons gebied. Ook passen we in specifieke gebieden ons maaibeleid aan. Begroeiing in sloten zorgt namelijk voor een vertraagde waterafvoer. Andere grondeigenaren helpen ook mee, door bijvoorbeeld duikers dicht te zetten. Mensen thuis kunnen water vasthouden door de stenen uit de tuin te halen, een regenton of vijver te nemen of zelfs een groen dak op de schuur te leggen.

Vanzelfsprekend houden we ook rekening met hoosbuien en een teveel aan water. Veel riviertjes en beken hebben nog ruimte om grote hoeveelheden neerslag te bergen en indien nodig af te voeren en ook wadi’s in de stad kunnen veel water opvangen.