Verbod op onttrekken water uit beken en sloten in 60% van ons werkgebied

Gepubliceerd op 17 juli 2019

In 40% van ons beheergebied wordt water met pompen en gemalen vanuit de IJssel en IJsselmeer aangevoerd. Hier is voldoende water beschikbaar en blijven de waterpeilen voldoende. Op de hoger gelegen delen, 60% van ons werkgebied, kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer en zijn we afhankelijk van een grote hoeveelheid neerslag.

Ondanks diverse maatregelen om water te sparen zijn de waterstanden in met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe laag en de waterkwaliteit in de niet-wateraanvoergebieden komt hierdoor onder druk.

Daarom gelden de volgende verboden in ons beheergebied:

Nog geen verbod op onttrekken grondwater

Er geldt nog geen onttrekkingsverbod voor grondwater bij kwetsbare natuur in ons beheergebied. Deze natuurgebieden vormen bij elkaar ongeveer 3% van ons beheergebied. Voor 2019 hebben we, met een grens van 250 millimeter neerslagtekort, een criterium vastgesteld voor het mogelijk ingaan van een dergelijk verbod. Gezien de weersverwachtingen verwachten wij dat er op termijn ook een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur wordt ingesteld.


kaart verbod onttrekking niet aanvoergebieden

In de rode gebieden geldt het verbod om water te onttrekken uit oppervlaktewater, want hier kan geen water worden aangevoerd.

In de groene gebieden geldt de beregeningsregeling. (u mag alleen water onttrekken zolang er water over de eerstvolgende benedenstroomse stuw stroomt)