U vraagt vanaf 1 januari 2020 kwijtschelding voor waterschapsbelasting aan via GBLT

Gepubliceerd op 24 januari 2020

Vanaf 2020 verandert de plek waar u kwijtschelding aanvraagt voor waterschapsbelastingen. Dit is altijd bij GBLT. GBLT heft en int de belastingen voor verschillende gemeenten en waterschappen, waaronder Vechtstromen.

De redenen voor deze wijziging zijn:

  • Gemeenten en waterschappen leggen op een verschillend moment de belastingaanslag op;
  • Gemeenten en waterschappen hebben verschillend kwijtscheldingsbeleid;
  • GBLT heeft het kwijtscheldingsproces beter ingericht.

Hoe vraagt u kwijtschelding aan?

Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding waterschapsbelasting. U regelt een verzoek om kwijtschelding met uw DigiD in tien stappen via Mijn Loket op de website van GBLT www.gblt.nl.

U kunt om kwijtschelding vragen als u het aanslagbiljet van GBLT heeft gekregen. Wacht tot u uw belastingaanslag heeft gehad. Op deze belastingaanslag staat belangrijke informatie over kwijtschelding. Er staat wat u moet doen om kwijtschelding te krijgen. Heeft u in 2019 kwijtschelding gekregen? Dan controleert GBLT of u voor 2020 ook in kwijtschelding kunt krijgen. Het resultaat van deze toets staat op de belastingaanslag. Op de belastingaanslag staat:

  • U heeft kwijtschelding voor de belastingaanslag; of
  • GBLT kon niet automatisch kwijtschelding verlenen. U moet zelf kwijtschelding aanvragen

Kunt u niet in Mijn Loket?

Dan kunt u telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen op het telefoonnummer 088-064 55 55 (lokaal tarief). Voor het aanvragen van kwijtschelding heeft u uw aanslagnummer nodig. Houd daarom uw aanslagnummer bij de hand. U vindt het aanslagnummer op uw belastingaanslag.

De automatische toets voor kwijtschelding blijft

Heeft u in 2019 kwijtschelding gekregen? GBLT toetst of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Hier verandert voor u niets aan.


Logo GBLT