Droogte update 3 juni


In ons gebied is in de afgelopen 30 dagen bijna geen regen gevallen. De komende periode wordt enige neerslag verwacht en lokaal kan zelfs een onweerbui vallen. Die regen is natuurlijk zeer welkom, maar een lokale hoosbui zou ook tot plaatselijke wateroverlast kunnen leiden. In 40% van ons gebied kunnen we ondertussen nog steeds voldoende water aanvoeren vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Op de hoge zandgronden vallen echter steeds meer watergangen droog en de grondwaterstanden zakken steeds verder.

Neerslagtekort

In de afgelopen 30 dagen is er op het weerstation Twenthe 4 mm regen gevallen, terwijl het gemiddelde ligt op 59 mm. Op 1 juni was het neerslagtekort daar opgelopen tot 155 mm. In dezelfde periode is er ook op weerstation Hoogeveen 4 mm regen gevallen. Het gemiddelde daar ligt op 60 mm. Het neerslagtekort is op die locatie nu opgelopen tot 168 mm. Dit zijn zeer hoge waardes voor de tijd van het jaar. De komende 15 dagen valt er waarschijnlijk wat regen, waardoor het tekort zal stabiliseren. Maar we maken ons zorgen dat het daarna weer langere tijd droog zal blijven.

Oppervlaktewater

In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren houden we de peilen op zomerpeil of iets daarboven. Het gaat hierbij om ongeveer 40% van ons gebied. De streefpeilen zijn daar momenteel nog steeds goed vast te houden en de verwachting is dat dit de komende weken zo zal blijven. De aanvoer komt via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

In de overige 60% van ons gebied kunnen we geen water aanvoeren, maar zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Ook hier staan de peilen op zomerpeil of daar boven en er is extra aandacht voor het vasthouden van water. Op de hoge zandgronden beginnen echter steeds meer waterlopen droog te vallen. Vanuit de beregeningsregeling, geldt in ons gebied automatisch een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater als de benedenstroomse stuw niet meer overloopt. Dit is op diverse plaatsen het geval.

Grondwater

Door de neerslaghoeveelheid in de maanden februari en maart waren de grondwaterstanden in april hersteld. Vooral in de laatste week van februari en de eerste week van maart was de grondwaterstand in het overgrote deel van het beheergebied bovengemiddeld hoog. Na weken met weinig tot geen neerslag is het grondwater in het deel van ons gebied waar we geen water aan kunnen voeren nu gedaald tot zeer ruim onder het gemiddelde. De verwachting is dat het niveau zal stabiliseren als het kortstondig gaat regen en het wat minder zonnig wordt. Bij een volgende zonnige, droge periode zal de grondwaterstand echter verder dalen.

Waterkwaliteit

We hebben een uitzonderlijk zachte winter gehad met daarna een lange warme periode. De watertemperatuur is daardoor op veel plaatsen snel opgelopen, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg. Omdat de waterkwaliteit van stedelijke vijvers momenteel sterk onder druk staat, hebben we op 29 mei een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. Zo kunnen we bij hoosbuien voldoende water afvoeren en in sommige delen van ons gebied ook beter water aanvoeren. Om beter water vast te houden, maaien we in veel kleine waterlopen juist minder bodems en taluds. Bij ons werk houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren daarbij strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. We verwachten van gebruikers van onze onderhoudspaden dat ook zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd zodat hij geen dieren kan opjagen.


Grafieken

Grafieken neerslagtekort in Twenthe en Hoogeveen.

Beregeningsregeling en onttrekkingsverbod

Beregenen 2020

De beregeningsregeling is altijd van toepassing, daarnaast is sinds vrijdag 29 mei een verbod ingegaan voor het onttrekken van water uit vijvers in stedelijk gebied.

Maaien

Informatie het maaien en het aanpassen hiervan in verband met de droogte.