Vergadering algemeen bestuur bijwonen?


Op dinsdagavond 17 februari om 20.00 uur vergadert het algemeen bestuur online via het videoplatform Zoom. Op de agenda staan de nota grondbeleid, beleidslijn bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies), intrekken verordening rechtspositie bestuur, handreiking informatievoorziening bestuur en de agenda internationale samenwerking.

U bent van harte welkom om de digitale vergadering te volgen. Stuur een e-mail naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl en ontvang de benodigde informatie en inloggegevens.

Meer informatie en de volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op de kalender met vergaderingen.