Waterbazen scheppen voor schoon water voor World Cleanup Day


De 21 waterschappen, waaronder Vechtstromen, roepen alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon. Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen!

We zijn blij met elke Waterbaas die meehelpt om het water in de natuur schoon en afvalvrij te houden. De actie 'Scheppen voor schoon water' start op 13 september in de opmaat naar World Cleanup Day op 18 september. Door het afval dat je raapt te registreren, draag je bij aan het oplossen van het wereldwijde plasticsoep-probleem.

Hoe doe je mee?

Download de gratis app Litterati, en gebruik de code WATERBAZEN. Ga wandelen langs het water -of ga varen- en ruim onderweg zwerfafval op. Registreer je vangst in de app en draag zo bij aan het oplossen van het zwerfafvalprobleem. Onder de Waterbazen die meedoen verloten we een aantal mooie prijzen*.

Zwerfaval

Met Scheppen voor schoon water doen de waterschappen mee aan World Cleanup Day; de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar! Door het zwerfafval te registreren via de app Litterati help jij mee probleemgebieden in kaart te brengen en weten we welke soorten en merken afval het meeste voorkomen. Zo krijgt de Plastic Soup Foundation meer inzicht in het probleem en hoe we dat in de toekomst beter kunnen aanpakken.

#ScheppenVoorSchoonWater

Tot slot: vergeet niet een selfie met je vangst te plaatsen met de hashtags #WatEenWaterbaas en #ScheppenVoorSchoonWater.


* Win een sup! Meld je met contactgegevens aan bij de app Litterati met de code WATERBAZEN en registreer minstens één stuk geraapt afval tussen 13 september en 10 oktober 2021. De prijzen worden verloot onder de deelnemers. De winnaars krijgen bericht in de week van 11 oktober 2021.

Meer informatie over de actie en de prijzen:

Scheppen world cleanup day