Vechtstromen Innovatiefonds investeert 250.000 euro in BluElephant

Gepubliceerd op 15 december 2021

Op de zuivering Sumpel in Almelo loopt een bijzonder pilotonderzoek: de BluElephant. Dit is een kleine afvalwaterzuivering, die in de toekomst ingezet zou kunnen gaan worden in woonwijken, op bedrijventerreinen en bij recreatieve voorzieningen, festivals en andere gebruikers die op locatie hun afvalwater duurzaam en effectief willen reinigen en hergebruiken. Er zijn diverse partijen betrokken bij de ontwikkeling van de BluElephant. Naast de proeflocatie, leveren we vanuit het Vechtstromen Innovatiefonds een bijdrage van 250.000 euro.

De BluElephant, die op dit moment op Sumpel in Almelo staat, is prachtig oranje. “Dit is geen weloverwogen keuze”, geeft DB-lid Erik Lievers aan. “De kunststofkorrels met een blauwe kleur waren gewoonweg even niet te krijgen op de wereldmarkt en onze partner Jotem en wij wilden toch het tempo erin houden. Maar ik vind het eerlijk gezegd voor nu ook wel even mooi. Het onderstreept de toenemende internationale belangstelling en uitstraling van dit innovatieve Nederlandse product.”

Flexibel, snel en kosteneffectief

De compacte zuivering is ontwikkeld door Jotem Waterbehandeling en Rob van Opdorp Product-Designs. Er is gebruik gemaakt van bestaande technologieën, zoals membraantechnologie. De innovatie zit in de combinatie en de wijze waarop de technologieën zijn samengebracht. De installatie is heel compact en zuivert flexibel, snel en kosteneffectief afvalwater. Daarbij is het energieverbruik zo laag dat het geheel met een paar zonnepanelen van energie kan worden voorzien. Een op zichzelf staand apparaat kan per dag het huishoudelijk afvalwater van 50 tot 150 personen zuiveren.

Interessant alternatief

“Aangezien de BluElephant op termijn een interessant alternatief kan zijn voor de grote, dure installaties die het waterschap nu beheert, vinden we het belangrijk dat het concept wordt doorontwikkeld in de praktijk”, aldus Erik Lievers. “Daarom draagt het Vechtstromen Innovatiefonds nu 250.000 euro bij aan de BluElephant. Want met de BluElephant kunnen straks woonwijken, bedrijventerreinen, recreatieve voorzieningen en buitengebieden, en andere gebruikers zelfstandig en op locatie hun afvalwater duurzaam en effectief reinigen en hergebruiken. Daarmee kan de BluElephant een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater en tevens een rol spelen in het tegengaan van uitdroging van hogere zandgronden en zelfs in het herstel ervan.”

Innovatiekracht en werkgelegenheid

De innovatieve BluElephant pilot laat zien hoe Vechtstromen, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, wil investeren in nieuwe kennis en technieken die bijdragen aan waterkwaliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid wereldwijd. Met de toegekende bijdrage kunnen de betrokken partners – Jotem Waterbehandeling, Rob van Opdorp Product-Designs, Wereld Waternet, Hogeschool Saxion (lectoraat International Water Technology) en de Koninklijke Landmacht - een testlocatie inrichten en meerdere prototypes bouwen. Het is de bedoeling om de innovatieve, compacte zuivering op relatief korte termijn op de markt te introduceren en daarmee ook een verdere bijdrage te leveren aan de regionale economie en de werkgelegenheid in de regio.