Theo Huisjes geïnstalleerd

Gepubliceerd op 16 december 2021

Op 15 december is Theo Huisjes, bij de start van de AB-vergadering, geïnstalleerd als nieuwe fractieondersteuner van de ChristenUnie. Omdat de AB-vergadering werd gehouden via Zoom, legde Theo de eed digitaal af. Voor aftredend fractieondersteuner Klaas de Vries, waren er waarderende woorden van eerste loco-watergraaf Nettie Aarnink.

De nieuwe fractieondersteuner Theo Huisjes kent het belang van het waterschap uit ervaring. Zijn boerenbedrijf, ingeklemd tussen de Beneden Regge en de Linderbeek, kreeg in 1998 te maken met zeer hoog water. Het vee moest zelfs bijna geëvacueerd worden. En ook van de droogtes van de afgelopen jaren heeft hij de gevolgen gezien. “Dan merk je wat wateroverlast en droogte allemaal kunnen veroorzaken. In landbouwgebied, maar ook in de natuur en stedelijk gebied”, aldus Theo. “En dan begrijp je ook voor welke grote opgaven en keuzes een waterschap alleen vanuit weersextremen al staat. Ik vind het belangrijk dat onze kiezers daarbij letterlijk en figuurlijk een stem krijgen.

Als fractieondersteuner draag ik daar mijn steentje aan bij, door onze fractievoorzitter Hugo Tromp in het Algemeen Bestuur te ondersteunen.”